Beltrums mannenkoor

Beltrums mannenkoor

Historie 1989

Historie Mannenkoor

 
1989
1995
2000
2005
2010
2015
2020

 

Cirkel zwart

1989 t/m lustrumjaar 1994

In het najaar van 1988 hebben enkele mannen uit Beltrum het idee opgevat om een mannenkoor op te richten. Theo Groot Zevert (Thijs Vruchtman), was voortrekker, samen met Freek Verheijen en Jan Klein Goldewijk (Jan van de Bakker) die op de achtergrond als adviseur diende.
1988
december 1988
Theo en Freek hebben in die tijd een aantal mannen weten te strikken die wel oren hadden om in een koor te zingen en zo was het dan zover om op 4 Januari 1989 een oprichtingsvergadering te houden.
1988-12-00 _ Uitnodiging
Volgens de notulen van deze vergadering waren 31 mannen aanwezig. Deze hebben besloten om door te gaan met een mannenkoor. Een bestuur werd gekozen met de volgende personen; Theo Groot Zevert, Freek Verheijen, Theo Beijer, Bennie Reuvekamp en Clemens ten Have. Besloten werd iedere woensdagavond om 20.00 uur te oefenen in Dacapo. Afgesproken werd om de eerste 10 minuten van elke oefenavond te besteden aan theorie. Bij belangrijke voetbalwedstrijden op TV zal naar een andere avond gezocht worden. De eerste oefenavond is gehouden op 18 januari 1989 om 20.00 uur in Dacapo. Als dirigent zal voorlopig optreden de heer Jan Klein Goldewijk uit Groenlo, Theo Willemsen zal de pianobegeleiding verzorgen.

Achterste rij: Freek Verheijen, Joop Looman, Bennie Reuvekamp, Rudy Luttikholt, Harrie Wolterink, Ronald Everink, Gerard Ribbers, Matthy Groot Zevert, Theo Ballast, Clemens ten Have, Gerrie Stroete, Jozef Huinink en Michel Heutinck

Voorste rij: Theo Willemsen, Fons Nijhuis, Leo Severt, Joop te Morsche, Andre Beunk, Harrie Hofman, Jo Dute, Jan Dibbelink, Theo Beijer, Theo Groot Zevert, Jan Klein Goldewijk (dirigent) en Leo Groot Zevert.

Eerste bestuursvergadering na de oprichtingsvergadering zijn de bestuurszetels als volgt;
Voorzitter:             Bennie Reuvekamp,
Secretaris:             Freek Verheijen,
Penningmeester:  Theo Beijer,
Bestuurslid:           Theo Groot Zevert, 
Bestuurslid:           Clemens ten Have, 
Bennie Reuvekamp heeft in de bestuursvergadering van 17 mei 1989 aangegeven dat het bestuurswerk niet meer te combineren is i.v.m. verandering van werk. Toen werd Theo Groot Zevert gekozen tot voorzitter.
Op 31 mei 1989 is een bijzondere ledenvergadering belegd waar 21 personen aanwezig waren.
Besluiten die genomen zijn;
– Jan Dibbelink wordt in het bestuur gekozen.
– De vergadering kiest in meerderheid voor de naam “BELTRUMS MANNENKOOR”
– Statuten worden goed gekeurd.
– zeker 15 personen zijn bereid te helpen bij parkeren tijdens het bloemencorso om zo de kas te spekken.
– Contributie is vastgesteld op 10 gulden per maand.

30-11-1989
Het eerste concert werd gehouden voor de vrouwen of vriendinnen van de koorleden. Daarna was er een gezellig samen zijn.
1989-09-30 Uitnodiging
21-10-1989
Eerste officiële optreden
– Een zeer opmerkelijke gebeurtenis vond plaats op 28 februari 1990 toen een windhoos over Beltrum trok. Het was rond kwart over acht s′ avonds, het koor was net met de repetitie in Dacapo begonnen, toen met de wind een deel van het dak van de Jena-plan school, een oorverdovend lawaai, tegen de zijkant van Dacapo aan blies. Toen zat de schrik er goed in bij de mannen.
– In 1990 is een besluit genomen tot aanschaf van pantalons, financieel is dit mede mogelijk gemaakt door een gift van de “Flamingo′s”, die zichzelf opgeheven heeft.
29-04-1990
Het koor heeft deelgenomen aan het “korenfestival” Hieraan deden meerdere zanggroepen en de harmonieorkest uit Beltrum mee.
23-12-1990
1991-01-04 _ krantenknipsel
 • Ook is het mannenkoor lid geworden van KNZV Koninklijk  Nederlands Zangers Verbond.
 • 1-1-1991 telde het koor 31 leden.
 • Dit jaar moest het koor in haar prille bestaan afscheid nemen van Dhr. Theo Beijer waarvoor het koor op 24 april 1991 de uitvaartdienst gezongen heeft.
1991
In het voorjaar van 1991 heeft het koor een donateurslidmaatschap actie gehouden met een zeer goed resultaat, mede hierdoor wordt er een keer per jaar een donateursconcert gegeven.
Donatteurskaart 20
Op 25 oktober 1992 heeft het koor wederom deel genomen aan de “korenfestival” van Beltrum, een muziek uitvoering waar verschillende koren en het harmonieorkest aan deelnemen.
05-02-1993
Het koor heeft in 1993 meegewerkt aan het carnavalsschlagerfestival in Groenlo.
Op de ledenvergadering van 3-3-93 was bij de bestuursverkiezing voorzitter Theo Groot Zevert niet herkiesbaar, met instemming van de vergadering is zijn oom zegger Matthy Groot Zevert de nieuwe voorzitter. In deze ledenvergadering is ook besloten om colberts aan te schaffen.
Tijdens de jaarlijkse feestavond op 26 juni 1993 is afscheid genomen van de dirigent Jan Klein Goldewijk. Hij heeft op geheel zijn eigenwijze, vol humor en passie, de koorleden weten te inspireren om door te gaan. Vooral de manier van kennis overdracht dwong bewondering af. Noten en muziektekens werd door hem voor een ieder in begrijpelijke taal op papier gezet, per stem werd door hem een bandje ingezongen zodat de koorleden dit thuis konden oefenen. Engels talige liederen werden door hem vertaald zoals het in Nederlands uitgesproken wordt, dat zag er dan wel heel komisch uit. Een van zijn uitspraken tijdens de repetitie was “het staat er niet maar het klinkt wel mooi”.
01-07-1993
Per 1 juli 1993 is George Jansen aangesteld als nieuwe dirigent. George heeft zijn muzikale sporen verdient bij o.a.” Beltrums Kinderkoor”( nu Rhumtas). Hij heeft een uitgesproken mening over muziek/zang beleving. Zijn manier van dirigeren zet nogal eens kwaad bloed bij de koorleden, toch hebben de leden in meerderheid uitgesproken met George door te gaan tot er een goede opvolger gevonden is.
????????????????????????????????????????
 • Aan het eind van het jaarverslag 1993 staat geschreven; “het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Vooral als we denken aan een nieuwe voorzitter, nieuwe dirigent, nieuwe colberts.”
 • Op 1 januari 1994 telde de vereniging 43 leden.
01-01-1994
Leden Beltrums Mannenkoor per 1 januari 1994.
Achterste rij: Matthy Groot Zevert, Ludgeerd Reijerink, Rudy Luttikholt, Harrie Westhof, Freek Verheijen, Hans Ribbers, Joop te Koppele, Fons Nijhuis, Martin Hoenderboom, Jozef Huinink, Theo Groot Zevert,Martin Tackenkamp, Toon Wolterink, Gerard Ribbers, Jan Stoteler en Jan Geverink.
Middelste rij: Clemens ten Have, Theo Ballast, Harry Tellegen, Martin Nijenhuis, Joop Bennink, Joop Reijerink, Bennie Lageschaar, George Jansen, Johny te Loeke, Bennie Stotteler, Joop Huinink, Jan Bluemink, Theo Brinke, Hans Ribbers en Theo Willemsen.
Voorste rij: Leo Groot Zevert, Theo Penterman, Paul Nijenhuis, Fons te Loeke, Leo Bennink, Jo Dute, Marthy ten Have, Andre Beunk, Joop te Morsche, Jan Dibbelink, Leo Severt en René te Bogt. 
30-01-1994
Het lustrumjaar 1994 is gestart met een groots concert op 30 januari, hieraan werd medewerking verleend door het Mandoline- Orkest uit Dinslaken – Barmingholten, Duitsland.
1994-01-27 _ Krantenknipsel
1994-01-30 _ Lustrum concert
18-12-1994
Dit lustrum jaar is afgesloten met een kerstconcert in de parochiekerk van Beltrum op 18 december, m.m.v. 2nd Edition uit Lichtenvoorde o.l.v. oud plaatsgenoot Vincent Stapelbroek en harpiste Regina Ederveen uit Utrecht.
Regina Ederveen
Second-Edition
 • Samenvattend: de eerste 6 jaar, van 1989 t/m 1994,
  zijn door het koor 37 optredens verzorgd of aan bijgedragen, zowel concerten, huwelijksvieringen, jubilea en uitvaart.
  Concert:               24 keer.
  Huwelijk:                3 keer.
  25 jaar huwelijk:    3 keer.
  Uitvaart:                 1 keer.
  Jubilea:                  2 keer.
  Buut/schlager:      4 keer.
Scroll naar boven